หวังเจาจวิน

posted on 08 Mar 2015 09:50 by personworld directory Entertainment, Knowledge
 
 
 
หวังเจาจวิน 
 
 หวังเจาจวิน หรือ หวังเฉียง Wang Qiang  

     หวัง เจาจวิน ได้รับฉายาว่า  "ปักษีตกนภา" หมายถึง "ความงามที่ทำให้แม้แต่ฝูงนกยังต้อง
 
ร่วงหล่นจากท้องฟ้า" (so beautiful as to make flying geese fall)  นี่ก็อีกคนที่ไม่ใช่
 
บุคคลสำคัญของโลก แต่น่าสนใจเลยเอามาลงไว้ครับ หญิงงามแห่งแผ่นดินจีน
 
 
แต่เดิมมานั้น หวัง เจาจวิน เป็นนางกำนัลในราชสำนักของฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่น เพื่อจะส่งต่อไป
 
ให้แก่ท่านข่านแห่งเผ่าซงหนูเพื่อกระชับสัมพันธ์ไมตรี กับพวกนอกด่าน (ซงหนู เป็นชื่อเรียก
 
กลุ่มชนโบราณซึ่งมีพวกร่อนเร่ตั้งตัวกันอยู่ในภูมิภาคซึ่งบัดนี้คือไซบีเรียใต้ มองโกเลีย
 
มองโกเลียใต้ กานซู และซินเจียง )

ซึ่งมีความสัมพัธ์ซับซ้อนมักสร้างปัญหา สงครามแย่งกินแดนกับราชวงศ์จีนอยู่บ่อยครั้ง 

มาต่อๆ ฮ่าๆ หวัง เจาจวิน เกิดในตระกูลผู้มั่งคัง ในยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เธอถูกส่งเข้าเป็น
 
นางกำนัลในจักรพรรดิฮั่นหยวนตี้ แต่ก็นะองฮ่องเต้เองก็ไม่เคยได้ประสบพบเจอหญิงสาวอย่าง
 
หวัง เจาจวิน เลยแม้นางจะทำงานรับใช้ในวังหลวงของพระองค์ก็ตาม แม้แต่เวลาที่ฮ่องเต้
 
ทรงเลือกนางสนมคนใหม่จากนางกำนัลที่พรองค์มี และหญิงสาวจากตระกูลชั้นสูงต่างๆ

ภาพที่วาดเพื่อเอามาเลือกของ หวัง เจาจวิน นั้นก็ไม่ได้สะท้อนความงามของนางออกมาเลย
 
ทำให้ถูกมองข้ามไป เมื่อถึงคราวหนึ่งที่ผู้นำเผ่าซงหนูมาเยือนที่นครฉางอันเมืองหลวงฮั่น

มาตามธรรมเนียมปกติ ก็ได้ทรงถือโอกาสขอพระราชทานธิดาจากฮ่องเต้เพื่อที่จะผูกสัมพันธ์
 
เป็นราชบุตรเขย แต่ด้วยความที่ซงหนูในความคิดของฮ่เง้ตเป็นชนเร่ร่อนป่าเถื่อนกลัวพระธิดา
 
จะลำบาก จึงได้จัดนางกำนัล 5 คนมาให้ หู ฮันเซีย ผู้นำเผ่าซงหนู เลือกไปแทนและแน่นอน
 
หนึ่งในนั้นมี หวัง เจาจวิน อยู่ด้วย และแน่นอนอีกเช่นกัน ความงามของ หวัง เจาจวิน
 
งามหยาดเยิ้มหยดย้อย สะกดวิญญาณของเหล่าข้าราชบริพาร ขุนนางทั้งหลายในท้องพระโรง
 
แห่งนั้น รวมทั้งพระจักรพรรดิ (ฮ่องเต้)ด้วย จนฮ่องเต้ถึงกับต้องคิดทบทวนใหม่ เรื่องจะส่งนาง
 
ไปกำนัลแก่เผ่าซงหนู จาที่ตอนแรกถ้ายอมไปแต่งงานเข้าเผ่าซงหนู ฮ่องเต้จะตั้งให้เป็น
 
องค์หญิง  แต่ความสวยของนางทำให้ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องว่าเพราะเหตุใดถึงผ่านตา
 
พระองค์ไปได้ (ฮั่นแหน่) เป็นสาเหตุให้คนวาดภาพนางงามที่เอามาคัดเลือกพระสนม
 
ถูกประหาร แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ต้องจำยอมให้นางไปเพราะได้เอ่ยปากตอบรับ ไปแล้ว

จำใจต้องส่งนางงาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์    หวังเจาจวินได้เดินทางออกจากนครฉางอาน
 
ภายใต้การคุ้มกันของบรรดาทหารราชวงศ์ฮั่นและเผ่าซงหนู

 นางได้ขี่ม้าฝ่าลมหนาวอันทารุณ เดินทางนับพันลี้ไปยังเผ่าซงหนู เป็นมเหสีของ ข่านหู ฮันเซีย
 
ได้รับยศเป็น หนิงหูเยียนจือ กลายมาเป็นภริยาคนโปรดของหู ฮันเซีย มีลูกชายด้วยกัน 2คน

หวังเจาจวิน ได้ใช้ความงาม โน้มน้าวจิตใจ หัวหน้าเผ่าซงหนู ไม่ให้ทำสงครามและได้ทำการ
 
เผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณีของชาวฮั่นไปในดินแดนซงหนูได้อย่างดี  หัวหน้าเผ่าคนเก่า
 
(สามีของนาง)สิ้นชีวิตไป นางก็ต้องทำตามประเพณีของเผ่าที่ต้องแต่งงานกับหัวหน้าเผ่า
 
คนใหม่(ลูกชายของเมียอีกคนหรือบางแหล่งบอกว่า เป็นพี่ชายของ หู ฮันเซีย)  แต่นางได้
 
ตัดสินใจ ฆ่าตัวตายเพื่อหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับลูกชายตัวเอง การส่งนางไปเจริญสัมพันธ์
 
กับซงหนูครั้งนั้น การเดินทางของหวังเจาจวินทำให้เผ่าซงหนูกับชาวฮั่นนั้นอยู่ร่วมกันอย่าง
 
สันติยาวนานกว่า 60 ปี 

ปล. เหตุที่ช่างวาดรูปวาดรูปของนางสวยน้อยกว่าความเป็นจริงเพราะ หวัง เจาจวิน ไม่ยอม
 
ติดสินบนแก่เขาเพื่อวาดรูปตัวเองให้สวยๆ ผิดกับ คนอื่นๆที่มักมีสินน้ำใจ สินบนเพื่อจ้างให้
 
ช่างวาดรูปเพื่อเอาให้ฮ่องเต้เลือกวาดรูปให้สวยเหมาะสม แต่กับหวังเจาจวินนั้น โดนลด
 
ความสวยลงโดยนักวาด ทำให้โดนฮ่องเต้เมินไม่เลือกนางไป ต่อมาเมื่อสืบสาวได้

ช่างวาดรูปผู้นั้นก็โดนประหารทิ้งเสีย 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet