มาร์กาเรต แทตเชอร์ (Margaret Thatcher)

posted on 19 Nov 2014 23:11 by personworld directory Knowledge
 
 
 
 
มาร์กาเรต แทตเชอร์ (Margaret Thatcher)
 
    มาร์กาเรต แทตเชอร์ (Margaret Thatcher) เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2468
 
ลินคอร์นไชร์ อังกฤษ เสียชีวิต  8 เมษายน พ.ศ. 2556 (87 ปี) ลอนดอน  มาร์กาเรต แทตเชอร์
 
คือนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอังกฤษ รวมถึงหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม อีกด้วย

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 1979 (พ.ศ. 2522) มาร์กาเรต แทตเชอร์ก็ได้ขึ้นสู้ตำแหน่งสุงสุดคือนายก
 
รัฐมนตรีของอังกฤษ หลังจากที่ช่วงชีวิตทางการเมืองก่อนหน้านั้น

มาร์กาเรต แทตเชอร์  เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์
 
เมื่อ 9 ปีก่อนหน้า และไม่ค่อยได้รับการยอมรับเนื่องจากเธอไปตัดงบประมาณหลายอย่างโดย
 
เฉพาะโครงการนมโรงเรียนออกไป เธอก็ได้ฉายาใหม่ว่า “Thatcher, Milk Snatcher”
 
(แทตเชอร์ หัวขโมยนม) ทำให้ความนิยมในตัว มาร์กาเรต แทตเชอร์ ซึ่งเป็นผู้หญิงลดตามลงไป
 
ด้วย ต่อมา มาร์กาเรต แทตเชอร์ ก็ได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ของเธอต่อหน้าสาธารณะชนเสียใหม่
 
ทั้งการวางตัวการพูด การให้สัมภาษณ์ เนื่องจากหลังก่อนหน้านี้ พรรคอนุรักษ์นิยมแพ้ให้กับ
 
พรรคแรงงาน (Labour Party) เธอจึงห้าวมาเป็นหัวหน้าพพรรคฝ่ายค้านหญิงคนแรกของอังกฤษ

ทำให้เธอต้องสร้างภาพลักษณ์เสียใหม่ และทำได้ดีอีกด้วย ปี ค.ศ. 1976 เธอได้รับสมญานาม
 
จากสื่อหนังสือพิมพ์ของประเทศรัสเซียว่าเป็นหญิงเหล็ก”  (The Iron Lady) จากการที่เธอ
 
ชัดเจนในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ และเรื่องปัญหาภายในประเทศของอังกฤษที่ไม่ค่อยสู้ดี
 
นักทำให้ มาร์กาเรต ฮิลดา แทตเชอร์ และพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอ ก้าวขึ้นมามีอำนาจบริหาร
 
ประเทศในปีค.ศ. 1979 มาร์กาเรต แทตเชอร์ จึงได้หลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ
 
อังกฤษ เธอชนะการเลือกตั้งทั่วไปติดต่อกันถึง 3 ครั้ง และครองอำนาจอยู่นานถึง 11 ปี
 
ตั้งแต่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533

         เธอทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษที่ชะลอตัว ขยับมาในทิศทางที่ดีขึ้นจากการตัดสินใจ
 
แปรรูปรัฐวิสาหกิจบางอย่างและเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ตัดรายจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและ
 
ยังให้ความสำคัญกับเรื่องแรงงานทำให้มีความนิยมในตัว มาร์กาเรต แทตเชอร์ มากและนับเป็น
 
บุคคลสำคัญอีกคนนึงของอังกฤษ ถึงจะมีควงามนิยมที่ดีก็เคยมีปัญหา มาร์กาเรต แทตเชอร์
 
ในการดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2เกิดการสไตร์คที่รุนแรงและยาวนานของอุตสาหกรรมเหมือง และมี
 
เรื่องการลอบสังหารอีก แต่เธอก็รอดมาได้และเชิดหน้าสู้กับมันทำให้เธอยิ่งได้รับความนิยมชม
 
ชอบมากขึ้นไปอีกและแน่นอน การเป้นนายก สมัยที่ 3เป้นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เธอเป็นได้
 
และแน่นอนมีขึ้นก็มีลง นโยบายของเธอในสมัยนี้ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีมากนักไม่มีคนสนับสนุน
 
ทำให้เธอ เกษียณตัวเองจากการเมืองในปีค.ศ. 1992 มาร์กาเรต แทตเชอร์ ได้รับพระราชทาน
 
บรรดาศักดิ์ ขุนนางตลอดชีพเป็น 'บารอนเนสแทตเชอร์แห่งเมืองเคสตีเวน ในมณฑลลิงคอล์นไชร์ 

สามารถ นั่งในสภาขุนนางของสหราชอาณาจักร มาร์กาเรต แทตเชอร์ ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ
 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556 ด้วยอาการอุดตันของเส้นเลือดสมอง
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet