โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ( Oliver Cromwell)

posted on 15 Nov 2014 22:26 by personworld directory Knowledge
 
 
 
 
โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ( Oliver Cromwell)
 
       โอลิเวอร์ ครอมเวลล์  นักการเมืองผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในอังกฤษ เป็นผู้เปลี่ยนแปลง
 
ระบอบการปกครองของอังกฤษจาก มืออำนาจของกษัตริย์มาเป็นยุคของ สาธารณะรัฐ
 
บุคคลสำคัญ ยุคนึงของอังกฤษ
 

โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ เกิด 25 เมษายน ค.ศ. 1599, ฮันติงดัน, เคมบริดจ์เชอร์  
 
โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ( Oliver Cromwell)
 
เกิดในชนชั้นผู้ดีอังกฤษพวกมีอันจะกินประมาณว่ารวยแถมยังมีมรดกให้ใช้ต่ออีกมากมาย

ในช่วงนั้นครอมเวลล์ก็เปลี่ยนศาสนาและมายึดแนวชีวิตแบบเพียวริตันเป็นหลัก (คำที่ใช้เรียกกลุ่ม
 
คริสต์ศาสนิกชนที่สนับสนุนความเชื่อทางปรัชญาและการกระทำพิธีทางศาสนาที่ “บริสุทธิ์”)

โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในแขวงเคมบริดจ์ในสมัย
 
รัฐสภาสั้น (ค.ศ.1640) และ รัฐสภายาว ระหว่างปี ค.ศ. 1640 ถึงปี  ค.ศ. 1649 ซึ่งในยุคนั้นอยู่ใน
 
รัชสมัยของ พระเจ้าชาลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ  พระองค์เชื่อทรงเชื่อมั่นในอำนาจของกษัตริย์เป็น
 
อย่างมาก ทำให้ขัดแย้งกับสมาชิกรัฐสภา บ่อยครั้ง นอกจากความขัดแย้งทางอำนาจแล้วก็ยังมี
 
ความขัดแย้งทางศาสนาด้วย รวมทั้งความล้มเหลวในการสนับสนุนกองกำลังโปรแตสแตนต์
 
ระหว่างสงครามสามสิบปี ประกอบกับการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเฮนเรียตตา มาเรียแห่งฝรั่งเศส
 
ซึ่งนับถือนิกายโรมันคาทอลิกจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้น  ค.ศ. 1642   -  ค.ศ. 1648

โดยมี โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ เป็นแม่ทัพชองฝ่ายรัฐสภา โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ได้รับสมญาว่า
 
“Ironsides” และได้เลื่อนจากการควบคุมกองทหารกองเดียวไปจนเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผลของสงคราม โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ และ ฝ่าย รัฐสภาเป็นฝ่ายเอาชนะ ฝั่ง นิยมกษัตริย์ไปได้
 
ทำให้ครอมเวลล์ได้ปกครองประเทศอังกฤษ พระเจ้าชาลส์ ต้องไปขอความช่วยเหลือจาก
 
สก็อตแลนด์ แต่ถูกพวกสก็อตจับไว้แล้วส่งตัวกลับมาให้ฝั่งรัฐสภา  พระเจ้าชาลส์ที่ 1 ถูกสำเร็จโทษ
 
ในปี ค.ศ. 1649 ข้อกล่าวหาในการการพิจารณาคดีของพระเจ้าชาร์ลส์คือทรงเป็นกบฏต่อแผ่นดินและ
 
“ความผิดทางอาญาอื่นๆ”  แต่พระองค์ไม่ทรงยอมรับ  พระเจ้าชาร์ลส์ทรงถูกปลงพระชนม์ด้วยการ
 
ตัดพระเศียรเมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคมค.ศ. 1649

  ครอมเวลล์เป็นคนที่สามที่ลงนามในการสั่งปลงพระชนม์พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1  ค.ศ. 1653 ครอมเวลล์
 
ก็บังคับยุบรัฐสภารัมพ์โดยใช้กำลังและก่อตั้ง “รัฐสภาแบร์โบนส์” (Barebones Parliament)
 
ประเทศอังกฤษได้ประกาศเป็น คอมมอนเวล หมายถึงสาธารณรัฐคอมมอนเวลล์ หรือการปกครอง
 
แบบเครือจักรภพ (Commonwealth) ในช่วงปี 1649 - 1653 และ ยุคของรัฐในอารักขา protectorate

โดยมี โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ เป็น “เจ้าผู้พิทักษ์” (Lord Protector) แห่งอังกฤษ, สกอตแลนด์ และ
 
ไอร์แลนด์ตั้งแต่ช่วง 1653 -1658 เขามีอำนาจเด็ดขาดอยู่บนกองทัพของเขา ไม่ต่างจาก
 
กษัตริย์องค์นึงเลย จนปี ค.ศ. 1658 โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ถึงแก่อสัญกรรมลงร่างของครอมเวลล์
 
ถูกฝังไว้ที่แอบบีเวสต์มินสเตอร์  (แอบบีย์ คืออารามหรือคอนแวนต์ในนิกายโรมันคาทอลิก ที่อยู่ภายใต้
 
การปกครองของอธิการอาราม) เขาได้ให้ลูกชายของเขาสืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาครองอังกฤษ

แต่ต่อมา เพียงปีเดียวอังกฤษก็ได้กลับเป็นราชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้การปกครองของพระเจ้า
 
ชาร์ลส์ที่ 2 และเริ่มสมัยการปกครองระบอบกษัตริยือีกครั้งในปี ค.ศ. 1660
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (49.237.14.226|49.237.14.226) on 2015-06-16 08:49