โสกราตีส (Socrates)

 
   โสกราตีส  (Socrates) เป็นนักปรัชญาโบราณ  เป็นนักปราชญ์กรีกและเป็นชาวเมืองเอเธนส์
 
ซึ่งถือกันว่าเป็นผู้วางรากฐานของปรัชญาตะวันตก
 
 
โสกราตีสและ เพื่อนที่ร่ำรวยของเขา เอลซีไบเดส (Alcibiades) ซึ่งคาดว่าเป็นคนคอย
 
สนับสนุนด้านการเงินและการเลี้ยงชีพของ โสกราตีส by Christoffer Wilhelm Eckersberg
 
  โสกราตีส เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์แต่ทว่างานเขียนของเขานั้นไม่ได้หลงเหลือต่อมา
 
ถึงปัจจุบัน เขาเกิดในช่วง  เกิดวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.74 หรือ 470 ปีก่อนคริสตกาล ถึงงานเขียน
 
ของเขาจะไม่ได้หลงเหลือไว้ในปัจจุบันแต่ก็ยังคงมีปรัชญาความคิดของเขายังคงอยู่ในผลงาน
 
เขียนของบุคคลสำคัญหลายคนเช่น  อริสโตเติล (Aristotle) เพลโต (Plato) อริสโตฟานเนส
 
(Aristophanes) หรือ ซีโนฟอน (Xenophon) ซึ่งเป็นนักปรัชญารุ่นหลังจากเขา ทั้งเพลโตและ
 
อริสโตฟานเนส นั้นอยู่ในยุคร่วมเดียวกันกับเขาด้วยซ้ำไป บิดาของเพลโตเป็น เพื่อนสนิทกับ
 
โสกราตีสและเพลโต อาจารย์ของ อริสโตเติล ก็เคยเป็นศิษย์ของ โสกราตีส อีกด้วย โสกราตีส แ
 
ละเพลโต มีความคิดที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องของศีลธรรม การเมือง และอาชญากรรม 

แต่เสียดายที่ โสกราตีส ถูกประหารชีวิตไปเสียก่อน

 
      ตามตำนานเล่าว่า  โสกราตีสนั้นเป็นลูกของโสโฟรนิกัส (Sophronicus) ผู้เป็นพ่อ และ
 
แฟนาเรต(Phaenarete) ผู้เป็นแม่ 
 
 
   โสกราตีสได้แต่งงานกับซานทิปป์ (Xanthippe) และมีลูกชายถึง 3 คน เมื่อเทียบกับสังคม
 
สมัยนั้นซานทิปป์ถึงได้ว่าเป็นผู้หญิงอารมณ์ร้าย และโสกราตีสเองได้กล่าวว่าเพราะเขาสามารถ
 
ใช้ชีวิตกับซานทิปป์ได้ เขาใช้ชีวิตกับมนุษย์คนใดก็ได้ 
 

  ชีวิตประจำวันของ โสกราตีส คือการสนทนาปรัชญาถกเถียงปัญหากับผู้คนทั่วไป โดยศิษย์คน
 
สำคัญของเขาคือ เพลโต ในการต่อมาเมื่อ โสกราตีส เริ่มเป็นที่รู้จักและคนหนุ่มสาวที่ชอบมาฟัง
 
เขาถกปรัชญากัน ทำให้เขาโดนกลั่นแกล้งโดยกล่าวหาว่า โสกราตีส นั้นเป็นคนยุแยงให้คนรุ่น
 
ใหม่ในกรุงเอเธนส์โดยกล่าวหาว่าโสกราตีสเป็นผู้ที่สร้างความเสื่อมศรัทธาในศาสนา และ
 
เยาวชนในกรุงเอเธนส์ 
 
 
ภาพโสกราตีสรับการตัดสินด้วยการดื่มยาพิษ โดย Jacques-Louis David (1787)
 

    ทำให้เขาถูกตัดสินโทษประหารชีวิต แม้ว่าลูกศิษย์ของเขาจะให้เขาหนีได้ แต่ โสกราตีส ก็ไม่ยอม
 
ทำตาม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาไม่ต้องการที่จะทอดทิ้งการทำตามกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศของตน
 
เขาไม่ยอมพ้นโทษเพราะเชื่อว่า การตัดสินอันเป็นนิรันดร์ของเหตุผลจะเป็นอมตะ และเลือกที่จะยอม
 
รับการตัดสินด้วยการดื่มยาพิษ โสกราตีส เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 145 หรือ 399 ปีก่อน
 
คริสตกาล

    คำถามแบบโสกราตีส หมายถึงระเบียบวิธีการตั้งคำถามสำหรับใช้ในการค้นหาความคิดในหลายๆ
 
ทิศทางเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการค้นหาความคิดที่ซับซ้อน เพื่อค้นหาความจริงในเรื่องต่างๆ
 
เพื่อเปิดประเด็นความคิดและปัญหา เพื่อเปิดเผยสมมุติฐาน เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเพื่อแยกความแตกต่าง

ในสิ่งที่เรารู้จากสิ่งที่เราไม่รู้ และเพื่อติดตามการประยุกต์ความคิดอย่างมีตรรกะ

    ผลงานความคิดของโสกราตีส โดยส่วนใหญ่ถูกบันทึกไว้โดยเพลโต ต่อมา โสกราตีสได้รับการ
 
ยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งปรัชญาตะวันตก”
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet